Yönetim Kurulu

Salih EVRANOĞLU (TA4OSE)
Yönetim Kurulu Başkanı
salihevranoglu@tracdenizli.org
Serdar Salih ERDEM (TB4TSE)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
saliherdem@tracdenizli.org
Osman TEKELİ (TB4DTO)
Sekreter
osmantekeli@tracdenizli.org
Durmuş Can ÇAKIR (TA4ODC)
Sayman
Mehmet GÖKÇEOĞLU (TA4MTG)
Yönetim Kurulu Asil Üye
mehmetgokceoglu@tracdenizli.org

Denetim Kurulu

Şaban Zihni GÖNEN (TA4ZG)
Denetim Kurulu Başkanı
ta4zg@tracdenizli.org
Murat KARAKUŞ (TA4MKA)
Denetim Kurulu Üyesi
ta4mka@tracdenizli.org
Yılmaz ŞENTÜRK (TA4LYS)
Denetim Kurulu Üyesi
ta4lys@tracdenizli.org