Yönetim Kurulu

Ömer Selçuk (TA4EOS)
Yönetim Kurulu Başkanı
denizli@trac.org.tr
Ömer ATEŞ (TA4DOA)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ali VURAL (TA4VAL)
Sekreter
Harun ERDEMİR (TA4BDO)
Sayman
Mustafa YILDIRIM (TA4YMY)
Yönetim Kurulu Asil Üye

Denetim Kurulu

Bülent ÇETİNKAYA (TA4CB)
Denetim Kurulu Başkanı
Denetim Kurulu Üyesi
Denetim Kurulu Üyesi