Haber

Olağan Genel Kurul Toplantısı

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün bildirimi ve TRAC Genel merkezimizin oluru ile Olağan Genel Kurulumuzun 30 Temmuz 2023 Pazar Günü yapılmasına karar verilmiştir. Katılımın yeterli olmaması halinde ise takip eden pazar gününde çoğunluk aranmaksızın genel kurul aşağıdaki konu başlıklarında toplanacaktır.

-Açılış ve yoklama
-Divan başkanlığı seçimi
-Saygı durusuve istiklal marşı
-Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
-Tahmini bütçenin görüşülmesi
-Dernek organlarının asil ve yedek üyelerinin seçimi
-Dilek, temenni ve kapanış.

Her bir dernek üyemizi davet ediyor, katılımlarınızı rica ediyoruz.

Olağan Genel Kurul Tarihi: 30.07.2023 Pazar.
(Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 06.08.2023 Pazar)

Yer ve Saat: Sümer Mah. SKYCITY İş Merkezi Konferans Salonu / Saat: 14:00